Scroll to top
sk

O Nás

Firma Štefan Mitaš MKL KLAMPIARSTVO zahájila svoju činnosť v r. 2004 a poskytuje komplexné klampiarske služby vrátane zamerania stavby, vyhotovenie cenových ponúk, poradensto, dodávka materiálu, montáž klampiarskych systémov, záručný a pozáručný servis.

Všetky klampiarske práce sú vykonávané v súlade s normou STN 73 3610 – klampiarske práce stavebné a v súlade doporučení od výrobcov materiálu napr. RHEINZIK, PREFA, KJG, ENKE, DORKEN a dalších. Máme namontované viac ako 120  kvalitných striech a fasád a ako bonus ponúkame cenovú ponuku a poradenstvo zdarma 

SLUŽBY

PRODUKTY